Mateřská miniškolka Praha 1

Denní režim

Nadstandardní provoz mimo otvírací dobu školky je řešen smluvně po vzájemné dohodě.

7:00 - 8:45/9:00 hodin
- příchod dětí do zařízení
- volné hry dětí
- nabídka činností u stolečků a v prostoru herny
=> dítě musí být prokazatelným způsobem předáno učitelce, a to od rodičů, nebo od pověřených osob

8:45 - 9:00 hodin:
- ranní cvičení
=> k pohybovým a tělovýchovným činnostem využíváme různé tělovýchovné prvky a pomůcky vhodné ke cvičení

9:00 - 9:15 hodin:
- ranní svačina
- svačina je denně obměňována
=> pečivo, jogurty, pudingy, pomazánky, ovocné šťávy, cereálie, ovoce,zelenina

9:30 - 9:45/10:00 hodin:
- komunitní kruh
- řízená činnost
=> hudební, pohybové, výtvarné, dramatické, tělovýchovné činnosti

10:00 - 11:00/15 hodin:
- pobyt venku
=> zahrádka miniškolky, hřiště, procházky

11:30 - 11:45/12:00 hodin:
- oběd

12:00 - 12:30 hodin:
- možnost vyzvedávání dětí ,,po obědě" rodiči, nebo pověřenými osobami
- příprava na odpolední odpočinek
=> hygiena, převlékání do pyžama

12:15 - 15:00/30 hodin:
- četba pohádek
- poslech relaxační hudby
- odpočinek/spánek v samostatné místnosti na speciálních lehátkách pro děti

15:00/30 - 15:45 hodin:
- odpolední svačina
- svačina je denně obměňována
=> pečivo, jogurty, pudingy, pomazánky, ovocné šťávy, cereálie, ovoce, zelenina

15:00 - 18:00 hodin:
- průběžné vyzvedávání dětí rodiči, nebo pověřenými osobami
- možnost využití zájmových kroužků
- volné hry dětí
- nabídka činností u stolečků a v prostoru herny

miniškolka Veselé Slůně
Telefon: +420 774 684 580
Email: info@dambo.cz

Adresa miniškolky Veselé Slůně:
Na Kačerově 447/7,
Praha 4 - Michle
141 00

rezervační a docházkový systém